Kollerup Skole har ca. 102 elever fordelt på 7 årgange,  fra børnehaveklassen til og med 6. klasse. I indskolingen har vi aldersblandede hold (0-1-2. klasse).

 
Kollerup Børnehus er en selvstændig børnehave, der ligger på samme matrikel som skolen - vores bygninger er bygget sammen og giver dermed gode muligheder for samarbejde. En del af legepladsen er fælles for skole- og børnehavebørn ligesom vi deles om skolegården.
 
Kollerup Skole lægger vægt på tryghed og fællesskab, både i de enkelte klasser og på skolen som helhed. I løbet af skoleåret arbejder eleverne i grupper på tværs af årgange, således at de yngste elever bliver trygge ved de ældre elever, og de ældre elever tager ansvar for de yngste.
 
Skolens distrikt dækker Hvejsel, Bjerlev, Mindstrup, Ådal, Hygum, Vindelev, Ildved og Sandvad samt landdistrikterne der imellem. Der er nu indført frit skolevalg overalt; dog med det forbehold, at der skal være plads til eleven i klassen.
 
Skolen lægger stor vægt på et godt forældresamarbejde og på i det hele taget at være et aktiv for områdets befolkning.
 
Her på hjemmesiden finder I praktiske oplysninger om skolen og hverdagen samt informationer om, hvordan skolens nøglepersoner kan kontaktes.
 
I er altid velkommen til at kontakte jeres barns klasselærer eller skolens kontor med spørgsmål.
 
Rikke Klinkby
Skoleleder